Available courses

B1B2 STANDARD

Category: KNLNN VN

Chương trình luyện thi Bậc 3 (B1 Level) - Khung NLNN VN  120 giờ gồm 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking, 3 Practice Tests  có dạng thức và độ khó tiếp cận bài thi thật, và phần hỗ trợ về Grammar và  Vocabulary

A2 MOCK TESTS

Category: KNLNN VN

Gồm bài Practice Tests theo đúng format bài thi thật. Học viên làm bài và được trả kết quả từng môn (Listening, Reading, Speaking và Writing) theo phương thức online.

B2C1 STANDARD

Category: KNLNN VN

Chương trình luyện thi Bậc 4&5 (B2C1 Levels) - Khung NLNN VN  120 giờ gồm 4 kỹ năng Listening, Reading, Writing và Speaking, 3 Practice Tests  có dạng thức và độ khó tiếp cận bài thi thật, và phần hỗ trợ về Grammar và  Vocabulary

B1B2C1 MOCK TESTS

Category: KNLNN VN

Bài Kiểm Bậc 3,4&5 (B1B2C1 Levels) - Khung NLNN VN gồm 3 bài Practice Tests với phần Listening và Reading báo kết quả cũng như cung cấp scripts khi kết thúc bài, và phần Writing và Speaking được chấm và góp ý bởi giám khảo của bài thi

A2 STANDARD

Category: KNLNN VN

Bao gồm các mô-đun Listening, Reading, Writing, Speaking, Grammar & Vocabulary, và 03 Mock Test, được giám khảo chấm điểm và trả bài.